Formiranje kluba   Klub je formiran  2006. godine ali je zbog tadašnje situacije u klizačkom savezu BiH kao i u klizačkom sportu uopšte, odlučeno da sve svoje aktivnosti članovi kluba provode kroz klizački klub “Bosna”. Svi dosadašnji rezultati naših takmičara ostvareni su pod imenom  klizačkog kluba Bosna, a većina ljudi uključenih u rukovodstvo ovog  kluba, kao i veći broj naših takmičara, učestvovali su u procesu obnavljanja klizačkog sporta u BiH nakon agresije, od 2000. godine na ovamo. Aktiviranje U maju 2010. godine Upravni odbor na inicijativu većeg broja roditelja, nezadovoljnih radom u KKK Bosna,  odlučuje da aktivira  rad kluba, te da sve buduće aktivnosti provodi neovisno od KKK. Bosna Početak rada Već početkom maja 2010.  kreću prve aktivnosti u klubu, prvo na rješavanju statusnih pitanja (izbor novog rukovodstva, skupštine itd.) a  odmah zatim i aktivnosti usmjerene na stručni rad sa klizačima i klizačicama svih kategorija, angažovanje trenera i pripreme za predstojeću sezonu.     O nama!