Š K O L A   K L I Z A N J A  !!! PREUZMITE OVDJE ONLINE PRIJAVU ZA ŠKOLU KLIZANJA Popunjenu prijavu pošaljijte na mail adresu: olimp.skate@gmail.com Naši instruktori: ZAVRŠEN DRUGI CIKLUS OLIMPOVE ŠKOLE KLIZANJA